Nord-Lock killåsning

Nord-Lock killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Du får ett 100% säkert skruvförband som aldrig kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvskallen och muttern.

Kvalitet och spårbarhet

Nord-Lock brickor är en förstklassig produkt med dokumenterade framgångar i många branscher. Våra produkter är godkända enligt flera industristandarder och specificerade av otaliga internationella företag.

Certifikat

  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) 
  • DNV (Det Norske Veritas) 
  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt) 
  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 

Quality & Environmental Assurances

  • SS-ISO 9001 
  • SS-ISO 14001 
  • Licenserad av Dörken att utföra Delta Protekt® ytbeläggning internt 
  • Överensstämmer med RoHs, ELV och REACH 
  • Full spårbarhet 

Lasermärkning 

Alla Nord-Lock brickor är lasermärkta med Nord-Locks varumärke, kontrollnummer och en typkod. Det är för att säkerställa att alla våra kunder får original Nord-Lock brickor och för att ge full spårbarhet.

Kundcase

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!