Hitta senaste version här https://www.nord-lock.com.cn/sv-se/service/manualer/expander/installation-instructions/klackaxel-hakmuttersakrad/

Installationsinstruktion

Klackaxel, Hakmuttersäkrad

4.2

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad ledaxel som eliminerarledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander innan du fortsätter om du har frågor.

 

1 Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel. 5 Säkrings-hakmutter. 6 Gängad bricka.

Översiktsbilden visar axel med invändig gänga, men principen är den samma för övriga utförande.

Förberedelser

1

Avlägsna eventuella bussningar för att förhindra slitage mellan bussning och infästningsöra.

2

Reparera eventuella skador som t.ex. sprickor eller böjda infästningsöron före installation.

3

Slipa bort ojämnheter i hålen. 

4

Skillnaden mellan de slitna öronens min- och maxdiameter får inte vara större än 1.5 mm för att hylsorna ska passa.

OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om diametern på de slitna öronen överstiger öronens originaldiameter med 2 mm eller mer. I så fall behöver du överdimensionshylsor.

Installation

5

Smörj in hylsorna och axeln med tillgängligt fett, helst med 3-5% molybdensulfid (grafit). Smörj inte gängorna. 

6

Vid smörjning genom axeln positioneras utgången 90° från kraftriktningen för att minimera spänningen vid utgången.

Distansringen placeras alltid på motsatt sida från klacken. Om leden har en original distansring ska den vara kvar. Om Expander Systemet inkluderar en distansring placeras den mellan lagrets innerbana och infästningsörat med den fasade sidan vänd mot lagret.

7

Montera axeln. Montera säkringshakmutter och gängad bricka på sidan med liten axeldiameter. Positionera så det är ett avstånd mellan den gängade brickan och infästningsörat. Montera och drafästelementet tills axialspelet är eliminerat.

8

Montera hylsa, bricka och fästelement på sidan med stor diameter (klacksidan). Dra fästelementet med moment enligt tabell.

Ta bort fästelement, säkringhakmutter och gängad bricka. Montera hylsan. Återmontera säkrings-hakmutter, gängad bricka och fästelement. Låt säkrings-hakmuttern vara lös och dra fästelementet med moment enligt tabell. Dra säkringshakmuttern
enligt tabell.

Rekommenderade åtdragningsmoment

9

Skruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Muttrar: standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Muttrar: låg höjd

Samtliga åtdragningsmoment ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hakmuttrar

Samtliga åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Säkrings-hakmutter

Max åtdragningsmoment

  ....M100 M100.... - - - - - -
Nm 50 80 - - - - - -
lb-ft 37 59 - - - - - -

Demontering

10

Efter initial momentdragning, starta maskinen och rör leden med fullt utslag upprepade gånger. Lossa säkringshakmuttern och efterdra fästelementen enligt tabellen. Dra säkrings-hakmuttern. Kontrollera åtdragningsmomentet med denna metod efter 10 timmar, 40 timmar och vid reguljära servicetillfällen för att säkerställa att hylsorna satt sig.

11

Kontrollera att det finns ett avstånd på minst 0,5 mm mellan brickan och örat. OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om brickan vidrör örat.

12

Slå växelvis på axelkroppen tills hylsorna släpper (placera ett rör mellan axeln och hammaren för att undvika att skada gängorna). Ta bort hylsorna och axeln.

13

Slå växelvis på axelkroppen tills hylsorna släpper (placera ett rör mellan axeln och hammaren för att undvika att skada gängorna). Ta bort hylsorna och axeln.