Byggnader och brokonstruktion

Byggnader och broar måste motstå tidens tand – därför är det viktigt att rätt material används

Vi använder dem varje dag, men det är inte många som stannar upp och tänker på den omsorg, kunskap och planering som har lagts ned i konstruktionen av byggnader, broar och offentlig infrastruktur. Arkitekter, ingenjörer, byggarbetare, rörmokare och elektriker är bara några av de många yrkesgrupper som har bidragit med sin expertis. Och då pratar vi bara om arbetsstyrkan. Sedan tillkommer utrustning och material, sådant som behövs för att se till att byggarbetsplatsen är säker, att produktiviteten är hög och att slutresultatet är stabilt och hållbart. I hela denna process spelar skruvsäkring en avgörande roll.

På byggarbetsplatser kryllar det av kraftfulla maskiner som grävmaskiner, lyftkranar och borrar där skruvförbanden utsätts för vibrationer och dynamisk belastning. Skruvsäkring är också viktig med tanke på att de strukturer där förbanden används ofta har en livslängd som räknas i århundraden. Det finns otaliga förband i höga skyskrapor, långa broar och tunnlar djupt nere under jorden – tillgängligheten är begränsad samtidigt som skruvsäkringarna är centrala för säkerhet och funktionalitet. Även de största och starkaste av strukturer kan äventyras av de minsta förbanden.

Nord-Lock Group erbjuder säkra och hållbara skruvsäkringar för infrastrukturinvesteringar där den förväntade livslängden är lång. Nord-Lock är ledande på det innovativa planet inom skruvsäkring och kan därför även bistå med den tekniska kunskap som behövs för att säkra innovativa lösningar i konstruktionsutformningar. Om du behöver vibrationsdämpande brickor för jordbävningssäkra skruvförband, multi-jackbolt tensioners för att enkelt skruva ihop bärande förband eller ledaxlar för att stoppa ledslitage i dina maskiner – Nord-Lock Group har den perfekta lösningen för dig.

Kundcase

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!