Världens största kran

Den växande efterfrågan inom byggindustrin världen över har lett till att en ny typ av superkranar har sett dagens ljus. En av de största och bästa i världen är Bigge 125D AFRD (A-Frame Ring Derrick).

Den växande efterfrågan inom byggindustrin världen över har lett till att en ny typ av superkranar har sett dagens ljus. En av de största och bästa i världen är Bigge 125D AFRD (A-Frame Ring Derrick). Den kan lyfta laster på upp till 7 500 ton och dessutom sköta alltihop från en enda plats, vilket gör att kranen inte behöver flyttas och det behövs inga andra lyftanordningar. När Bigge 125D väl har installerats kan den flytta vad som helst, vart som helst – snabbt och effektivt – och den är mer flexibel än någon annan maskin inom byggindustrin någonsin.

För närvarande används två Bigge 125D för att bygga två nya reaktorenheter sida vid sida på två olika kärnkraftverk i USA. Eftersom just Bigge 125 används kan de nya reaktorerna byggas samtidigt utan att kranarna behöver flyttas.

Naturligtvis krävs det en stark skruvsäkringslösning för en så kraftfull och stor maskin. Men när bygget är klart ska kranen också kunna demonteras, transporteras och monteras ihop igen på en annan plats. Därför valde Bigge Crane & Rigging att använda Superbolt MJT för att sammankoppla stora komponenter. Förutom att de uppfyller säkerhetskraven kan de också monteras och demonteras enkelt utan att hydrauliska verktyg behöver användas. 

Kund: Bigge Crane & Rigging Co.
Höjd: 170 meter
Produkt: Bigge 125D AFRD Super Crane
Täckningsområde: 113 000 kvadratmeter
Maximal kapacitet: 7 500 ton
Hästkrafter 3 450 hk