Kul lösning

Kund: SKF Mekan
Diameteromfång på skaft: 430–900 mm
Antal monterade Superbolt-enheter: 4
Produkt: SED-lagerhus
Måttserier: 30, 31, 32 och 39
Smörjning: Fett, olja

Man skulle aldrig sätta en gräsklipparmotor i en Lamborghini eller tvärtom. Så när SKF säljer specialanpassade kullagerlösningar för krävande och avancerade användningsområden rekommenderar de högpresterande lagerhus som passar ihop med kullagren.

Ett lagerhus är statiskt och skyddar kullagret från damm och vatten samt ser till att det hålls smörjt. Inom gruvdriften används både kullager och lagerhus i exempelvis hissar och transportband där de utsätts för starka vibrationer och massiva belastningar.

De nya SED-modulariserade lagerhusen kan väga allt mellan 2 och 7 ton och är som standard utrustade av SKF Mekan med Superbolt spännelement (MJT) från Nord-Lock Group. I varje lagerhus finns fyra stycken. De är enkla att montera och underhålla, vilket är oerhört viktigt när lagerhusen sitter 50 meter över marken i ett hisstorn eller hundra meter under jord i en gruva.

Bland SKF Mekans kunder finns andra företag med liknande svåråtkomliga installationer och de uppskattar det faktum att en person snabbt och säkert kan installera multi-jackboltskruvarna med en enkel momentnyckel. Och de vet att skruvförbandet sitter säkert även under extrema driftförhållanden.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!