https://www.nord-lock.com.cn/da-dk/services/manualer/expander/installation-instructions/pindbolt2/

VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER

Pindbolt

EX_Installation-Straight_v4-2_DK

Følg disse anvisninger for at sikre korrekt montering af Expander System og forlænge drejeleddets levetid.

Tillykke! Du har købt en skræddersyet løsning på problemet med ledslitage på din maskine. Har du spørgsmål? Kontakt forhandleren eller Expander System, før du fortsætter.

 

Pindbolt med sekskanthovedbolte.Pindbolt med sikkerhedsmøtrik. C Pindbolt med møtrik.

1 Bolt. 2 Spændeskive. 3 Ekspansionshylse. 4 Aksel. 5 Sikkerhedsmøtrik. 6 Møtrik.

FORBEREDELSE

1

Fjern alle bøsninger for at forhindre fremtidig slitage mellem bøsningen og monteringsøret.

2

Reparer eventuelle skader på konstruktionen, dvs. revner eller bøjede ledører, før montering.

3

Udglat ujævnheder i boringen.

4

Forskellen mellem min. og maks. må højst være 1,5 mm (0,06"), hvis ekspansionshylserne skal passe korrekt.

OBS! Hvis de slidte ører noget sted har en diameter på 2 mm (0,080") eller mere over den oprindelige ørediameter, skal du kontakte forhandleren eller Expander System. Så skal du bruge ekstra store ekspansionshylser.

MONTERING

5

Smør ekspansionshylserne og akslen med fedt, helst grafitfedt. UNDGÅ AT SMØRE GEVINDENE.

6

Hvis det er relevant: Placer smøre-udgangen i en 90 graders vinkel ift. kraftretningen for at minimere spændingskoncentrationen ved udgangen.

Isæt akslen, og anbring den i boringerne. Monter ekspansionshylserne, og stram spændeskiverne og befæstigelseselementerne. Stram befæstigelseselementerne til det moment, der er angivet i skemaet på den anden side.

MOMENTANBEFALINGER

7

Sekskanthovedbolte

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

DEMONTERING

8

Efter den indledende tilspænding skal maskinen køres gennem hele bevægelsesområdet flere gange, hvorefter momentet kontrolleres igen. Kontrollér momentet efter 10 timer, 40 timer og ved regelmæssige serviceintervaller for at sikre, at ekspansionshylserne sidder korrekt.

9

Kontrollér, at der er minimum 0,5 mm afstand mellem spændekiven og øret. OBS! Hvis spændeskiven er i kontakt med øret, skal du kontakte forhandleren eller Expander System.

10

Bank skiftevis på venstre og højre side af akslen, indtil spændingen på ekspansionshylserne er udløst. Fjern ekspansionshylserne og akslen. UNDGÅ AT BESKADIGE GEVINDENE.

11

Expander System demonteres ved at løsne befæstigelseselementernes skruer på begge sider og fjerne spændeskiverne.