https://www.nord-lock.com.cn/cs-cz/podpora/manuals/expander/installation-instructions/rovny-cep/

NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU

Rovný čep

v4-2

Dodržením tohoto návodu zaručíte správnou instalaci systém Expander a prodloužení jeho životnosti

Blahopřejeme. Vám ke koupi vyspělého technologického výrobku, který představuje řešení problémů s opotřebením otočných spojů strojních zařízení.

Máte dotazy? Před tím, než budete pokračovat, kontaktujte vašeho dodavatele nebo společnost Expander.

 

Samičí osa. B Samčí osa s kruhovou maticí se zářezy. C Samčí osa s maticí.

1 Šroub. 2 Přítlačná podložka. 3 Rozpěrné pouzdro. 4 Osa (Čep). 5 Kruhová matice se zářezy. 6 Matice.

PŘÍPRAVA

1

Odstraňte případné průchodky. Zabráníte tak budoucímu opotřebení mezí průchodkou a nosným okem.

2

Před instalací opravte jakákoli případná strukturální poškození tzn. například trhliny či ohnutá nosná oka.

3

Zarovnejte nepravidelnosti povrchů vývrtu.

4

Rozdíl mezi minimálním a maximálním průměrem v opotřebeném otvoru nosného oka nesmí překročit 1,5 mm (0,06”). V opačném případě by pouzdro nesedělo správně.

POZOR! Pokud je průměr opotřebeného otvoru nosného oka na kterémkoli místě o 2 mm (0,080”) nebo více větší, než byl původní průměr otvoru oka, kontaktujte vašeho dodavatele nebo společnost Expander. Budete potřebovat rozpěrné pouzdro větší velikosti.

INSTALACE

5

Promažte pouzdra a osu dostupným mazivem – pokud možno grafitovým. NEAPLIKUJTE MAZIVO NA ZÁVITY!

6

UPOZORNĚNÍ! Pokud relevantní: umístěte mazací výstup do úhlu 90 stupňů vůči směru působení síly tak, aby byla minimalizována koncentrace napětí na výstupu.

Zasuňte čep a instalujte pouzdra do vývrtů, pak přítlačné podložky a spojovací prvky. Dobře čep ve vývrtech usaďte a utáhněte spojovací prvky. Dotahujte podle tabulky uvedené na druhé straně tohoto listu

DOPORUČENÉ UTAHOVACÍ MOMENTY

7

Šrouby se šestihrannou hlavou

Momenty M12-M24 ± 10%, M30... +30/-0%

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Šestihranné matice: Standardní výška

Momenty M12-M24 ± 10%, M30... +30/-0%

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Šestihranné matice: Snížená výška

Veškeré utahovací momenty ± 10%

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Kruhové matice se zářezy

Veškeré utahovací momenty ± 10%

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

DEMONTÁŽ

8

Po počátečním utažení nechte strojní zařízení vykonat několikrát plnou škálu možných pohybů a překontrolujte utahovací momenty. Utažení (utahovací moment) dále kontrolujte po 10 hodinách, 40 hodinách a poté v pravidelných servisních intervalech, aby bylo zajištěno udržení správného usazení rozpěrných pouzder.

9

Kontrolujte, že mezi přítlačnou podložkou a okem je vzdálenost minimálně 0,5 mm. POZOR! Pokud je přítlačná podložka v kontaktu s okem, kontaktujte vašeho dodavatele nebo společnost Expander.

10

Systém Expander demontujete tak, že odšroubujete spojovací prvky na obou stranách a odstraníte podložky.

11

Poté klepejte na osu, dokud nedojde k uvolnění mechanického napětí na pouzdru. Vyjměte pouzdro a stejným způsobem postupujte i na druhé straně. VYVARUJTE SE POŠKOZENÍ ZÁVITŮ!